Author Details

Druta-Romaniuc, Simona-Luiza, Technical University "Gh. Asachi", Iasi, Romania