FILOMAT

Published by the Faculty of Sciences and Mathematics, University of Nis. Supported by the University of Nis, and by the Ministry of Education, Science and Technological Develpoment, Republic of Serbia.

Announcements

 

MICPAM2018

 

Filomat will publish high quality papers presented at the conference The Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and related areas, Antalya-Turkey, October 26-29, 2018.

Special guest editors will be Professor Miodrag Spalevic and Professor Yilmaz Simsek.

Authors should submit their papers through the on-line system at

http://journal.pmf.ni.ac.rs/filomat

with one of the following section:

Spalevic-MICPAM2018

Simsek-MICPAM2018

The deadline for submitting manuscripts for this special section is March 31, 2019.

 

 
Posted: 2018-12-31 More...
 

TANTA 2018

 

Proceedings of "THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, STATISTICS & INFORMATION TECHNOLOGY (ICMSIT 2018)" which took place in Tanta, Egypt in the period December 18th-20th, 2018, will be published in FILOMAT  

Please use the section “TANTA 2018”  for the submission to this special issue. Interested authors should submit their manuscripts to this section  by March 31, 2019.

To submit the manuscript, please select  the following sections:

ICMSIT 2018 - Popovic

 
Posted: 2018-10-23 More...
 

Infromation for authors

 

Submissions in electronic form are requested. Manuscripts prepared for publication should be sent in a PDF format using the on-line submission system at

http://journal.pmf.ni.ac.rs/filomat

Editors in Chief will preliminary consider submitted manuscripts, and assign them to appropriate and available section editors. Contributed papers should be written in English. The title of the paper and the name(s) of the author(s) should be followed by a short abstract, keywords, and the AMS Subject Classification of the paper. References, including titles of papers, should conform to the style adopted by Mathematical Reviews.

It is not allowed to have more that two sumbitted papers in one time, including papers with diffferent coauthors.During the submission process, the corresponding author has to insert all names of coauthros keeping the order of names in the same way as it is in the submitted PDF file. Please note that later changes of names or orders of names will not be accepted,

In general, many papers are submitted to Filomat. Hence, we are forced to reduce the number of submissions that we consider for possible publication in Filomat.

Once the paper has been accepted, the author(s) will be asked to send the text (and figures) using the on-line submission system athttp://journal.pmf.ni.ac.rs/filomat. Text preparation in LaTeX, using the template.tex style is necessary.

 
Posted: 2018-07-28
 

Impact factor

 

The impact factor in 2017:    0.635

The impact factor in 2016:    0.695

The impact factor in 2015:    0.603

The impact factor in 2014:    0.638

The impact factor in 2013:    0.753

The impact factor in 2012:    0.714

The impact factor in 2011:    0.421

The impact factor in 2010:    0.101
 

 
Posted: 2013-07-19
 
More Announcements...

Vol 32, No 5 (2018): Proceedings of the Third International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining - FSDM2017

Table of Contents

Hari M. Srivastava
PDF
jiangli duan, lizhen wang, xin hu, hongmei chen
PDF
yangwu zhang, guohe li, heng zong
PDF
Xiang SHAN, Daeyoung KIM, Etsuko KOBAYASHI, Bing Nan Li
PDF
Yajing Zhang, Guotai Chi, Zhipeng Zhang
PDF
Li Jinqiu, Chen Wei, Yang Zaoli, Li Chuanyun
PDF
qi wei qiang, Gui Yuan, Li Wei, Duan Da peng, Zhou Song lin, Dong Jian peng, ren zhi gang
PDF
Yanyan Dai, Dianwei Qian, SukGyu Lee
PDF
Dongming Chen, Wei Zhao, Dongqi Wang, Xinyu Huang
PDF
Youan Zhang, Jianming Wei, Hong Wang, Jingmao Liu
PDF
Jiangdong Bao, Jingdong Zhang, Shuiping Shi
PDF
Jin Gou, Yu-Xiang Lei Yu-Xiang Lei, Jun-Jie Guo, Chen Chen, Yi-Qiao Cai, Cheng Wang, Wei Luo
PDF
Mykel SHUMAY, Douglas SPENCER, Gautam Srivastava, Douglas PICKERING
PDF
shuijian zhang, Xuejun Liu, Meizhen Wang
PDF
zhao wenjie, Baohui Guo, Fuchang Chu, Yongjie Zhai
PDF
Young Sik Park, Sung Dae Na, Qun Wei, Ki Woong Seong, Jyung Hyun Lee, Myoung Nam Kim, Chul Ho Won, Jin-Ho Cho
PDF
yang jiang, qiulei ding, Junhu Ruan
PDF
Petr Hajek, Ondrej PROCHAZKA
PDF
Xu Chen, Li Yan, Weijun Li, Fu Zhang
PDF
Wei Wang
PDF
Weijun Li, Li Yan, Xu Chen, Fu Zhang
PDF
Yong Wang
PDF
Xin CHAI, Dan YANG, Jingyu LIU, Yan LI, Youxi Wu
PDF
Chao Ma, Jinhui Xu, Tiancheng Hou, Bin Lan, Zhenhua Zhang
PDF
Binbin Sang, Xiaoyan Zhang, Weihua Xu
PDF
Yan Shen, Yuquan Zhu, Jianguo Du, Yong Chen
PDF
Zhanzhong Wang, Liying Zhao, Ningbo Cao, Mingtao Chen
PDF
Yihua Zhong, Xiaodie Lv, Min Bao, Lina Li, Yan Yang
PDF
qian gao, naibao he, Fengxue cao
PDF
Ping Qiu, Xiaoqi Jiang, Feng Hao, Xiangjun Dong
PDF
Ming Wei, Yun Li, Bo Sun, Jianning Wang
PDF
Xiao-yun Cheng, Xiao Long Xin, Jun Tao Wang, Peng Fei He
PDF
Guochen Niu, Xu Kailu
PDF
Shaochen Liang, Xibei Yang, Xiangjian Chen, Jingzheng Li
PDF
Jingzheng Li, Xiangjian Chen, Pingxin Wang, Xibei Yang
PDF
Tao Xiaomei, Qinzhou Niu, Mike Jackson, Martyn Ratcliffe
PDF
zhanjiang li, Na Hou, Jinmei Su
PDF
ANPING ZHAO, Suresh Manandhar, Lei Yu
PDF
qi yue, Bingwen Yu, Yongshan Peng, Lei Zhang, Yu Hong
PDF
Xiaoqing Lin, Fu Zhang, Danling Wang
PDF
Ping Qiu, Long Zhao, Weiyang chen, Tiantian Xu, Xiangjun Dong
PDF
zhike han, Luoyuan Liao, Gui Wang
PDF
Zhang chun yi, Tian Sun, Ai-Hua Wang, Hui-Zhe Jing, Bao-Sheng Liu, Cheng-Wei Li
PDF
Peter Chang-Yi Weng, Frederick Kin Hing Phoa
PDF
Lei Shi, Qiguo Duan, Juanjuan Zhang, Lei Xi, Xinming Ma
PDF
JIE HUA, Mao Lin Huang, Mouataz Zreika, Guohua Wang
PDF
Ye-Fu Zheng, jun xu
PDF
Lichuan Gu, Yingchun Xia, Xiaohui Yuan, Chao Wang, Jun Jiao
PDF
Pei LI, Jun YAN, Qunzhang TU, Ming PAN, Chengming JIANG
PDF
Su Gang, Yunlong Liang
PDF
zhiyuan zhang, Hong Wang, Xingjie Feng
PDF
Zhao Yanfang, Yanhua MA, Fansen KONG, Dianlong HOU, Ying JIANG
PDF