The endemic plants in Bartın (Turkey), and their conservation status

Barbaros Yaman, Zafer Kaya, Bilge Tunçkol, Halil Barış Özel

Abstract


Bartın province located in the Western Black Sea region of Turkey has been selected as a floristic research unit. Bartın, previously a district of Zonguldak, has earned a provincial status in 1991. Compared to other provinces of Turkey, the flora and vegetation studies in Bartın has been started quite late in detail since the second half of the 1990s. The present study aims to determine endemic taxa in Bartın province and to evaluate their conservation status on the basis of IUCN, CITES and BERN criteria. Turkey has numerous laws, regulations, and programs on biodiversity conservation, but there are many deficiencies and problems in the implementation of these guidelines. Our study was the first report on the endemic taxa and their conservation status in Bartın province of Turkey. We have determined that 36 of Turkey’s endemic taxa are also found in Bartın’s flora. We state that 3 of Bartın’s endemic plant taxa are endangered (EN), 2 is critical (CR), 1 is vulnerable (VU), 7 are near threatened (NT) and the others are least concern (LC) categories.


Keywords


endemic taxa; flora; vegetation; conservation

Full Text:

PDF

References


Atmiş, E. 2016: Yerelde Dikkate Değer Bir Örnek: Bartın Platformu’nun Termiksiz Yaşam Mücadelesi. In: Yıldırım, D., Haspolat, E. (Eds.), Değişen Karadeniz’i Anlamak, 501-522, Phoenix, Ankara. [In Turkish]

Atmiş, E., Günsen, B. 2017: Türkiye’de Orman Yıkımına Karşı Mücadelelerin Analizi. In: Uydacı, M. (ed.), Turkish Studies from Different Perspectives, 315-336, Athens Institute for Education and Research, Athens. [In Turkish]

Atmiş, E. 2018: A critical review of the (potentially) negative impacts of current protected area policies on the nature conservation of forests in Turkey. Land Use Policy, 70: 675-684.

Başaran, S. 1999: Kirazlık (Bartın) Barajı Florası. PhD thesis. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Zonguldak.

Bulut, Z., Yılmaz, H. 2010: The Current Situation of Threatened Endemic Flora in Turkey: Kemaliye (Erzincan) Case. Pakistan Journal of Botany, 42(2): 711-719.

Çağan, H.S., Anderson, S., Akçay, E., Bilgin, R., Can, Ö.E., Semiz, G., Çağatay T., Yokeş, M.B., Soyumert, A., Kahraman, İ., Sağlam, İ.K., Yücel, M., Dalfes, N. 2011: Turkey’s globally important biodiversity in crisis. Biological Conservation, 144: 2752–2769.

Davis, P.H. (ed.) 1965-1982: Flora of Turkey and East Aegean Islands, I-IX. University Press, Edinburg.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000: Red Data Book of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta). Turkish Association for the Conservation of Nature & Van Centennial University, Barışcan Ofset, Ankara. 246 p.

Ekim, T. 2014: Damarlı Bitkiler. In: Güner, A., Ekim, T. (eds.), Resimli Türkiye Florası (Illustrated Flora of Turkey), 1: 159-162, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. [In Turkish]

Kaya, Z., Raynal, D.J. 2001: Biodiversity and conservation of Turkish forests. Biological Conservation, 97: 131-141.

Kaya, Z., Başaran, S. 2006. Bartın Florasına Katkılar. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6(1): 40-62. [In Turkish]

Kaya, Z., Yaman, B. 2017: Bartın İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (Flora Bölümü). Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın İl Şube Müdürlüğü. Ankara. 526 p.

Ketenoğlu, O., Vural, M., Kurt, L., Körüklü, T. 2014: Vejetasyon. In: Güner, A., Ekim, T. (eds.), Resimli Türkiye Florası (Illustrated Flora of Turkey), 1:163-224, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. [In Turkish]

Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. 2003: Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı). İstanbul. 88 p. [In Turkish]

Nayim, S.Y. 2010: Amasra-İnkum (Bartın) arasında yer alan önemli biyotopların haritalanması. PhD thesis. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Ruksans, J. 2017: The World of Crocuses. Latvian academy of Sciences. Latvia. 568 p.

Sarıbaş, M., Kaya, Z., Başaran S., Yaman, B. 2002: Batı Karadeniz Bölgesi'nde Doğal Olarak Yetişebilen Bitkilerden Peyzaj Uygulamalarında Kullanılabilecek Bitkilerin Saptanması. In: Yahyaoğlu, Z. (ed.), 2. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 520-537, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi, Artvin. [In Turkish]

Sarıbaş, M., Kaya, Z., Başaran, S., Yaman, B., Sabaz, M. 2007: The use of some natural plant species from the Western Black Sea region of Turkey for landscape design. Fresenius Environmental Bulletin 16(2): 193-205.

Settele, J., Scholes, R., Betts, R, et al. 2014: Terrestrial and inland water systems. In: Field, C.B., Barros, V.R., Dokken, D.J. et al. (eds.), Climate change: impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and sectoral aspects, Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 271–359, Cambridge University Press, Cambridge.

Şenkul, Ç., Kaya, S. 2017: Geographical distribution of endemic plants of Turkey. Türk Coğrafya Dergisi, 69: 109-120. [In Turkish]

Tunçkol, B., Aksoy, N. 2018: Flora of Küre Mountains National Park (Bartın Section). Journal of Forestry, 14(2): 80-113.

Türe, C., Böcük, H. 2010: Distribution patterns of threatened endemic plants in Turkey: A quantitative approach for conservation. Journal for Nature Conservation, 18: 296–303.

URL-1. https://www.iucnredlist.org/ [accession date: 30 December 2019].

URL-2. http://checklist.cites.org/ [accession date: 21 January 2020].

URL-3. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104 [accession date: 21 January 2020].

URL-4. https://ced.csb.gov.tr/ [accession date: 21 January 2020].

Yaman, B. 2019: Bartın’ın Gözbebeği Uluyayla Mermer Ocaklarına Feda Edilebilir mi? Orman ve Av, 97(5): 10-12.

Yatkın, H. 1996: Amasra Yöresi Floristik Kompozisyonu. MSc thesis, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüs. Zonguldak.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.