Author Details

Abdullayev, Fahreddin G., Mersin University, Kyrgyz-Turkey Manas University, Turkey