Δ_{p}^{m}-Statistical Convergence of Order α

Abdulkadir KARAKAŞ

Abstract


Bu çalışmada, α derecesinin istatistiksel yakınsaklık dizileri ve α derecesinin istatistiksel Cauchy dizileri kavramlarını, genelleştirilmiş fark aracı olan Δ ^ {m} kullanarak genellendik. Α ve Δ_ {p} ^ {m} - mertebe istatistiksel Cauchy dizilerinin Δ_ {p} ^ {m} -statik olarak yakınsayan dizilerinin eşdeğer olduğunu kanıtlıyoruz.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.